Suunnittelupalvelut

Paras rakentuu askel kerrallaan. Olemme mukana esisuunnittelusta toteutukseen.

Teräs- ja betonirakenteiden suunnittelu

Meillä on pitkä kokemus monipuolisesta rakennesuunnittelusta. Suunnittelussa hyödynnämme pääasiassa Tekla Oy:n Tekla Structures ohjelmistoa sekä AutoCad-pohjaisia sovelluksia.

Säiliösuunnittelu

Suunnittelemme varastosäiliöt standardien EN14015 ja API620 / API650 mukaan. Olemme kehittäneet lujuuslaskentasovelluksen säiliöiden mitoittamiseen nopeasti ja edullisesti. Säiliösuunnitelmat teemme ACAD- ja Tekla ohjelmilla.

Painelaitesuunnittelu

Suunnittelemme painelaitteet EU:n Painelaitedirektiivin mukaisesti. Toimitamme tarvittavat dokumentit tarkastuslaitoksen tarkastusta ja hyväksyntää varten.  Mitoituksen teemme sekä EN että API standardien mukaan.

Prosessisuunnittelu

Prosessisuunnittelussa huomioimme alan viimeisen kehityksen.  Tapauskohtaisesti teemme mm. seuraavat asiat:

  • taselaskenta
  • kaaviot
  • prosessin ja laitteiden mitoitus
  • laite-erittelyt ja -luettelot
  • prosessikuvaukset
  • piirikohtaiset toimintakuvaukset
  • näyttöluonnokset
  • prosessien ongelmaselvitykset ja analyysit

 

Laitossuunnittelu

Suunnittelemme vaativia prosessiteollisuuden putkistoja.  Huomioimme suunnittelussa aina käyttäjät ja turvallisuuden.  Suunnittelemme vaativat painelaitedirektiivin alaiset putkistot sekä myös maanjäristysalueiden putkistot.  Kaikille putkistoille teemme tarvittavat lujuustekniset laskelmat.

Lisäksi teemme laitossuunnitteluun liittyvät layoutsuunnittelun, rakennustehtäväpiirustukset ja kuormituspiirustukset sekä näihin tarvittavat laskelmat.

Laitossuunnitteluun käytämme PDMS-, AutoCAD® Plant 3D- sekä Cadmatic -ohjelmia. Myös MicroStation on meille tuttu työkalu.