Kategoria: 
suomi

2015 DL- reaktorien tukirakenteiden ja hoitotasojen teräsrakennesuunnittelua

2015 Sentinel Headerin lujuuslaskenta maanjäristys huomioiden

  • Valmistuspiirustusten tarkastus

2014 Putkiluokkien laskentatyökalun laatiminen ja ohjelmointi ja putkikomponenttien lujuuslaskenta (ASME ja EN)

2013 Vaihteen lujuus- ja värähtelylaskenta

2012 TankCell-vaahdotuskone

  • Tuotekehitys, värähtely- ja lujuuslaskentaa, ankkuroinnin mitoitustyökalu

2012 OKTOP

  • Reaktoreiden tarjousvaiheen massalaskentatyökalun kehitys, painon laskentaa ja seisminen mitoitus

2012 Kennecot Utah Copper

  • Sekoitinsäiliö, ankkuroinnin laskentaa maanjäristys huomioiden

2011 Peñoles-projekti, Meksiko

  • Tankkien lujuuslaskentaa Eurocoden mukaan maanjäristys huomioiden

2011-2012 Enechem Co. Ltd., Etelä-Korea

  • Nickel Sulphate -projekti, suunnitteluspesifikaation laadinta autoklaaveille, flash tank:lle, sekoittajille ja varusteille

2011-2012 Petropavlovsk Companies Gold Plants

  • Putkispesifikaation laadinta EN ja ASME-standardeille sisältäen lujuuslaskennan