suomi

2006-2010 Teräsrakennesuunnittelua, putkistojen jännitysanalyysejä, lujuuslaskentaa useisiin kohteisiin

2006-2007 Putkistojen jännitysanalyysit Neste Oil Biodiesel 1 ja 2 projekteihin