Lujuuslaskenta

Luotettava lujuuslaskenta on tärkeä osaamisalueemme; tärkeimpien mitoitus- ja kuormitusstandardien lisäksi huomioimme aina kohteen paikalliset vaatimukset. Lujuuslaskennassa teemme samalla hyödyllistä kehitystyötä asiakkaillemme.

Putkistojen jännitysanalyysit

Käytössämme ovat pääasiassa FEMDATA Oy:n ohjelmistot. Lisäksi henkilökunnaltamme löytyy osaamista myös CAESAR ja CAEPIPE ohjelmistoista. Teemme jännitysanalyysit sekä EN- että ASME standardien mukaisina.

FEM-analyysit

Vaativimmista kohteista ja laitteista teemme lujuuslaskennan ja jännitysanalyysit käyttämällä FEMDATA Oy:n laskentaohjelmistoja sekä ANSYS Inc:n FEM-ohjelmistoja. Teemme laskennan mm. kuorielementeillä ja omilla tulosten jälkikäsittelijöillämme. Saamme hyödynnettyä FEM-tulokset mitoitusstandardien mukaisessa lujuustarkastelussa.

Painelaitelaskenta

Painelaitteiden laskennassa käytämme OhmTech Visual Vessel Design VVD® -ohjelmistoa sekä itse kehittämiämme laskentasovelluksia yksittäisten osien laskentaan. Käytössämme ovat pääasiassa FEMDATA Oy:n ohjelmistot. Lisäksi henkilökunnaltamme löytyy osaamista myös CAESAR ja CAEPIPE ohjelmistoista. Teemme jännitysanalyysit sekä EN- että ASME standardien mukaisina.

Teräsrakenteiden laskenta

Teemme teollisuuden teräsrakenteiden lujuuslaskentaa EN-, AISC-, API- ja ASCE- standardien mukaisesti. Lisäksi mitoitamme ja laskemme laitteita maanjäristysalueille paikallisten koodien mukaan. Olemme toteuttaneet teräslaskentaa mm. Chilessä, Indonesiassa, Kiinassa ja Japanissa. Euroopan alueelle kantavat teräsrakenteet laskemme Eurocode- standardien mukaan täyttämään CE-merkinnän vaatimukset.