Descal Engineering Oy:lle myönnetty ISO 9001:2008 laatusertifikaatti

Descalille on myönnetty ISO 9001:2008 standardin mukainen laatusertifikaatti 12.11.2014.

Organisaation johtamisjärjestelmän on todettu täyttävän johtamisjärjestelmästandardin vaatimukset. Sertifikaattiin sisältyvään toimintaan kuuluvat suunnittelu-, konsultointi- ja projektinhoitopalvelut teollisuudelle kattaen prosessisuunnittelun, laitossuunnittelun, rakennesuunnittelun ja lujuuslaskennan.

Sertifikaatin on myöntänyt Bureau Veritas.